Wstęp

Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu adwokaci-opinie.pl, prawa i obowiązki jego użytkowników i gości, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących Portal i nim zarządzających. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego postanowienia. Każdy gość portalu również musi zaakceptować regulamin.

Informacje ogólne
1. Właścicielem Portalu jest …………….. Administrację Portalu wyznacza Właściciel.

2. Informacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać do Administracji za pośrednictwem poczty internetowej na adres: adwokaci-opinie@gmail.com. Właściciel oraz Administracja Portalu zastrzegają sobie prawo do:
a. korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkowników Portalu i gości portalu,
b. całkowitego zamknięcia Portalu lub niektórych jego części bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników,
c. tymczasowego wyłączenia Portalu

Regulamin Serwisu „adwokaci-opinie.pl”

§ 1

 1. Korzystanie z portalu adwokaci-opinie.pl zarówno przez gości, jak i przez użytkowników możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie podmioty zaakceptowane przez Administratora serwisu. Użytkownik serwisu musi być zarejestrowany przez administratora po uprzednim zgłoszeniu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Użytkownik oraz gość portalu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
 4. Dokonując zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego, użytkownik wyraża zgodę na prezentację i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę i Administratora Portalu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 5. Serwis adwokaci-opinie.pl gromadzi opinie na temat adwokatów, radców prawnych, kancelarii adwokackich i radcowskich, w celu informacyjnym.
 6. Serwis dokłada wszelkich starań, aby prezentowane opinie były obiektywne.
 7. Źródłem listy adwokatów, radców prawnych  i kancelarii oraz opinii o nich są:

– listy adwokatów i radców prawnych dostępne w powszechnych rejestrach adwokatów i radców prawnych prowadzonych przez organy samorządu zawodowego

– wpisy dokonywane przez internetowych gości serwisu, użytkowników,  informacje powszechnie dostępne na analogicznych serwisach internetowych zawierających opinie o adwokatach i radcach prawnych oraz informacje zawarte na powszechnie dostępnych forach internetowych

§ 2

 1. Opinią o adwokacie/radcy prawnym (zwaną dalej Opinią) jest jakikolwiek fragment tekstu zawierający opis danego adwokata/radcy prawnego pochodzącym ze źródła o którym mowa w par. 1 ust. 6.
 2. Całkowitą odpowiedzialność za swoje wpisy ponosi użytkownik oraz autor pierwotnego wpisu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania opinii oraz wpisów naruszających prawo.
 4. Do Serwisu można dodawać opinie w skali pięciogwiazdkowej oraz dodawać do nich opis. Każda z opinii musi zawierać konkretny przykład, potwierdzający rodzaj dodanego komentarza.
 5. Opinia nierzetelna, bezpodstawna naruszająca par. 2 ust. 6, na żądanie użytkownika będzie usunięta.
 6. Opinia nie może:
  1. zawierać informacji nieprawdziwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne innych osób lub rażących w ich godność;
  2. zawierać odnośników do innych serwisów internetowych;
  3. naruszać praw autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności;

§ 3

 1. Użytkownik zakładający profil oświadcza, że wprowadza swoje dane do Serwisu.

§ 4

 1. Użytkownik oraz gość:

–  nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza;

– w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową;

–  nie może kopiować, reprodukować, zmieniać danych umieszczonych w Serwisie;

–  nie może bez pisemnego pozwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie;

 1. Serwis może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

§ 5

 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. aktualność i wiarygodność informacji zamieszczonych przez gości oraz użytkowników oraz informacji opublikowanych w źródłach o których mowa w par. 1 ust. 6
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie przez Użytkownika oraz gościa prawa, w tym za naruszanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 6

 1. Właściciel serwisu nie gwarantuje zgodności zamieszonych w Serwisie danych ze stanem faktycznym i zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu.
 2. Użytkownik oraz gość korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 3. Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich opinii i wpisów zamieszczonych w Serwisie.

§ 7 Polityka prywatności i pliki cookies

1. Informacje ogólne.

 • Operatorem Serwisu jest właściciel.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w sposób o którym mowa w par. 1 regulaminu.

2. Informacje w formularzach.

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: